Impresszum


A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-307894; cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; "Netrisk.hu Kft.") a www.csokacsaladnak.hu honlapon ("oldalon") pénzpiaci közvetítői (többes ügynöki) tevékenységet nyújt pénzügyi intézmények ("Megbízók") részére. A Netrisk.hu Kft. a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységet az Üzletszabályzat ("Üzletszabályzat") szerinti tartalommal, kölcsönszerződés vonatkozásában, előzetes igényfelméréssel végzi. Közvetítői tevékenysége során a Netrisk.hu Kft. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást közvetítők előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016 (XII.21.) NGM rendelet szerinti ügyfél tájékoztatást Üzletszabályzatán keresztül végzi, és az Üzletszabályzat előzetes megismerése szükséges és elengedhetetlen feltétele a választott kölcsöntermékkel kapcsolatos érdeklődési szándék pénzügyi intézmény felé történő továbbításának.

A Netrisk.hu Kft. nem visel és nem vállal továbbá felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek Az oldal megtekintéséből, megtekintésre képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak. A Netrisk.hu Kft. a látogatók irányában nem köteles az oldal fenntartására és folyamatos működtetésére.

A szolgáltató fenntart továbbá minden jogot a CSOKACSALADNAK.HU elnevezés és annak bármilyen megjelenítése vonatkozásában. Tilos a Netrisk.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az oldal (és a Program) tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve az oldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. Az oldal (és a Program) tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Netrisk.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.